Monday, October 13, 2008

मम्मी ....I विल Commit.....

काय गं... आज मूड नाही दिसत राणीसरकारांचा?... ऑफिस मधून संध्याकाली परत आल्यावर हसून नेहेमी गुड इविनिंग करून थकवा दूर पलवनारी कन्यका न दिसल्या मुले मी जरा साशंक झालो ....
मी सीनियर राणीसरकाराना विचारत होतो ..पण त्या सुद्धा काही बोलेनात... काही तरी घडलय.. बिघडलय....
मी वाश घेतला .....फ्रेश झालो ..चहा नाश्ता आला... पण मूड काही आलेला दिसत नव्हता ...
आता मी पण जरा आवाज चढ़वून विचारल... अरे मला कलेल का काय झालय ते...
थोडा रुद्रावतार बघून सौ पण फनकारली ...
विचार न विचार आपल्या लाडक्या लेकीला ...दिवटी .... तुम्ही असता दिवसभर बिझी ऑफिस मधे ..ही लावते माझ्या जीवाला घोर ...
अच्छा म्हणजे आज पण काहीतरी झंझट झालेली दिसते आहे... काय झालय ? हं ..सांग बघू ...
अरे माझ तर डोकच काम करत नाहीये ... काय तुमच्या कार्टीच्या demands.. रोज काही तरी नवे...
अरे मग काय झालय ... काय हवय तिला ...दे न .. घेउन येऊ दे ...
पैसे नाहीत का .. मग काढ न आपल्या जोइंट अकाउंट मधून ...
उगा कटकट कशाला करायची. ... फालतू गोष्टीनी मूड कशाला ख़राब करतेस यार...
You know na I am too busy ... hmmm
अरे हो हो ... जरा थाम्बाल का ... ऐकून तर घ्याल ..
No no Nothing Doing ... श्वेताला काय हवय ते आणून दे... no arguments please..
असं का ..मग तुम्हीच पुरवा लाड तुमच्या लाडकीचे.. मला नाही जमणार ...सौ फनकारली...
आता मी पण विचारात पडलो ..बाई साहेब एवढ्या वैताग्ल्या
म्हणजे ..नक्कीच काहीतरी सीरियस आहे तर... मी आवाजाची लेवल झपाट्याने खाली आणली. वैजू काय झालय..? बस बस जरा निवांत ... हे घे पाणी... पी घोट भर ..आणी सांग बघू ...
सौ चे पाणीदार डोळे ...त्यात पाणी तरळले... कष्टाने ते परतावत ती बोलली ... काय हो एक एक हट्ट... लेकीला आता नवा सेल फ़ोन हवा आहे...
काय मी उडालोच .. अगं आताच तर घेतलाय ना ...महिन्या भरापुर्वी... अगदी तिच्या choice चा ..
मग... ते मॉडल म्हणे Outdated झालय ... नविन PDF फ़ोन हवा आहे तिला ...
अरे मग tevha का नाही बोलली ... आत्ताच तर १४ हजार रुपये खर्च केलेत की ... जेमतेम महिन्या भरा पूर्वी...
अहो मी पण तेच तर म्हणते आहे ... प्रश्न पैश्याचा नाही हो ... पण इतकी धरसोड वृत्ती ...
मला तर बाई काही सुचत नाहीय्ये...फार शेफारली आहे ती..
माझ्यावर तर वसकन धावून येते...काही बाहीबोलते हो ती..
मला तर धमकीच देत असते .. म्हणे मम्मी ....I विल Commit.....
आता हिला शब्द पण उच्चारणे कठीण झाले होते... आणी मी शुन्यात बघत राहिलो...

post scrap cancel


post scrap cancel

No comments: