Saturday, October 11, 2008

करा हो परोपकार करा

जीवन म्हणजे काय ? माझा श्वास सुरु आहे तो पर्यंत मी आहे .... श्वास थांबला की मी थाम्बेन... मग मी थाम्बल्या वर काय? माहीत नाही .... मी चिंता करत असतो ....कशाची..कोणाची... माहीत नाही... समजत नाही ... ह्या चिंतेने काय होते आहे ..... माझा मीच जळत असतो... माझ्या सुह्रुदान्ना काळजी वाटते.... पण ते काही करू शकत नाही... मला जळन्या पासून ते थाम्बवु शकत नाहीत ... मग काय होते ...ते सुद्धा माझ्या सोबत जळत रहातात ..... हे कुठे तरी थांबले पाहिजे ... कसे काय थांबेल? मग त्याच्या शोधात आहे मी. ....तुम्ही सुचवा .... मी प्रयत्न करेन ...आता तुम्ही म्हणाल आम्ही का सुचवू? ....अरे एक सामाजीक जबाबदारी म्हणून? समाजातले एक घर उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचवण्याचे पुण्य पदरात पाडून घ्या ... किती मोठी संधी आहे तुम्हाला परोपकार करण्याची ....करा हो परोपकार करा

No comments: