Tuesday, April 28, 2009

आता मी ठरवून टाकलय

आता मी ठरवून टाकलय की स्वताच्या मनाप्रमाणे वागायचे नाही....
कुणा कुणाला दुखवायाचे नाही अगदी कुणालाही दुखवायाचे नाही
काय असते न की स्वताच्या मनाप्रमाणे वागल ना की
बरेच जण दुखावल्या जातात अगदी नकळत ........
माझ्या मनात पण नसते त्यांना दुखः द्यायचे
पण मग ते तर दुखावतातच ना...
त्यांच दुखः मग मला बघवत नाही आणी सहन पण होत नाही
त्यांना दुखी बघून ना मला पण दुखः च होते
पण ते मी त्यांना नाही ना दाखवू शकत
तसही दुखाचे प्रदर्शन करायला मला काही आवडत नाहीच
पण काय आहे ना मग त्याचा मला पण खुप खुप त्रास होतो
मग कशाला आपण स्वताला त्रास करवून घ्यायचा ?
त्यापेक्षा सोप्पा उपाय आहे की .....
स्वताच्या मनाप्रमाने वागायाचेच नाही मग कोणाला पण त्रास नाही
आणी आपल्याला पण त्रास नाहीच नाही
आजकाल मी ठरवून टाकलय... की रडायाचे नाही
आपले अनमोल आसू उगीच वाया घालवायचे नाही
माझे आसू किती ताकदवान आहेत ते मला छान माहित आहे
मग त्यांना असेच उगा कशाला वाया घालवू?
मग लोकांना वाटते की मी दुबळा आहे...
मग ते मला हसतात ना मला
त्यांना माझ्यावर हसू द्यायचे नाही........
म्हणून मी ठरवून टाकलय... की रडायाचे नाही
मी ना ठरवतो खुप काही काही
पण जेव्हा वेळ येते ना प्रत्यक्षात आचरण्याची
तेव्हा मी ना सगळे विसरून जातो.....
कळतच नाही के काय ठरवलय ते
आणी मग काय सगळे मनोराज्यच रहाते
आणी मग मी स्वताच्याच मनाप्रमाणे वागतो
सहज पणे अगदी ढस ढसा रडतो

सुनील जोशी
२८/०४/२००९

Sunday, April 12, 2009

चारोळ्या

चारोळ्या

*****
आकाशीचे तारे अजुनी पुसती मला
का आजही आहे वाट येण्याची तिच्या तुला?
हळूच हसुनी ह्रदय हे बोले हळुवार....
सांग की ती सोडून गेली कधी मला ?

******

हास्याने अधरान्ना श्रुन्गारणे सोडुनी दिले
स्वप्नांनी चक्षुना सजविणे त्यजुनी दिले
आजकाल सखे उचकी ही येत नाही
का आठवणीत आणणे सखे तू मला सोडुनी दिलेस?

*******
सुनील जोशी
१०/०४/२००९

पडकं घर ...

पडकं घर ...
मोडक्या भिंती
जपत परी होत्या
प्रेमाची नाती ...
बाबा निवृत्त
आई आजारी
दादा बेकार
ओढाताण फार
ओढाताण दिसायची
जेवायच्या ताटात
पण एकोप्याने
व्ह्यायची त्यावर मात...
दिवस पालटले ....
दादाची संपली परवड
प्रोबेशनरी ऑफिसर म्हणून
त्याची झाली निवड ....
आता लोन मिळालघर
ही उभ झाल ...
गोरी गोरी पान
वहिनी पण आली
घर उभ झाल
त्याचं चांगभलं जहालं
पण प्रेमाचं नातकुठे
तरी हरवून गेलं
कुठे तरी हरवून गेलं .......


सुनील जोशी
१०/०४/२००९

अधर स्पर्श .....

अधर स्पर्श .....
नव यौवना तू षोडष वर्षा प्राप्त
मदमस्त चाल ती तव गजगामिनी सम्प्राप्त
भुलविशी कितिका त्या तव नाजुक नखर्याने
सांडीती काळीजे कितिक जाशी ज्या मार्गाने
रूप लावण्य कितिक ते तव वर्णावे ...
शब्दाना ही पडती मर्यादा स्वभावे.....
बोलता सखे तुज सवे.. लक्ष असे
सतत तव तय नाजुक अधरांकड़े
विलग होता तव अधर कथण्या काही
अधरची जाई की काळीज लकाकुनी
सहजची दाटे भाव मनात
कधी होशील माझी, मी तृषार्त
कधी येइल क्षण मिलनाचा
तू अन मी एकरूप होण्याचा ...
अन् मग त्या मिलनाच्या क्षणी
अधरांनी अधरान्ना अधर स्पर्शीले
अधरची मग तन मन रोमांचित

सुनील जोशी
११/०४/२००९