Saturday, October 11, 2008

Hello Every body 
This is my first attempt to blog down what I feel. 
I don't know basically what n how to write down here.

मनामनातल्या गोष्टी लिहितांना बरयाच गोष्टी ह्या आपल्या आसपास घडतानना दिसतात .... 
पण त्यांना गोष्टीचे स्वरुप देण्याचा हा प्रयत्न ..... बघू या माझ्या  मित्रांना कसा काय भावतो ते  

No comments: