Monday, November 23, 2009

रुसलेली कविता ....

रुसलेली कविता ....

बारा स्वर अन बत्तीस व्यंजन
त्यातले लाडके माझे र अन ट
कारण अगदी सोप्प अन सरळसोट
अरे लावा र ला र अन ट ला ट
छापून टाका एक कविता सरसकट .

काय झालयं पण आज नाहीच कळत
र अन ट ची जुगलबंदी आज नाहीच जमत
जुगलबंदी नाही जमत अन मैफल नाही रंगत
बेरंग मैफलीत मग जानही नाही येत ......


बेजान मैफिलीतला मी एक मी खांब
रुसलेल्या कवितेची समजूत कशी काढू सांग?
रुसलेल्या कवितेची समजूत कशी काढू सांग?

सुनील जोशी
२०/११/०९

1 comment:

Unknown said...

sir,
uttam ahe sir...kara mhanje khup diwasananter kavita ektana..vachtana..college che hostel mhadhle diwas athvale..chan ahe sir