Sunday, October 4, 2009

कल्पांत ...... होणारच नाही....

मी ठरवल आहे की
मी वाट बघणार आहे
कल्पांत होणार नाही
कारण तू येणार नाही

मी ठरवल आहे की
तू येणार नाहीस
कारण ....
मला जगाची काळजी आहे
एकट्या माझीच नाही

कल्पांत झाला तर ...
तर मी राहणार नाही
तुही राहणार नाहीसच

तुझ्या येण्याने जर
असेल होणार कल्पान्त
तर ...
तर मी तुझी वाट बघणार नाही

आणि म्हणून मी ठरवून टाकलय
की आता कल्पांत होणारच नाही ....

सुनील जोशी
१/१०/२००९

No comments: