Sunday, October 4, 2009

त्या जंगलात ....

त्या जंगलात ....

भर दुपारी
नीरव शांतता
मैलभरावरच्या नदीच्या
लाटान्चा सुस्पष्ट खळखळाट

त्या जंगलात ...
भर दुपारी .. अंधार गुप्प
तळपत्या वैशाखात
झेलुन वरच्या वर
केली किरण बंदी .........

त्या जंगलात ...
शोधासाठी मी अतार्क्यच्या
त्याच वेळी पावलान्वरून
एक सळ सळ
एक थंड स्पर्श ...
गोठवणारा .....

त्या जंगलात
कधी आणि केव्हाही
एकोपा ..सगळ्या सगळ्यान्चा
पण लागली आहे चाहुल
एका नष्टचर्याची ...
माणुस शिरलाय म्हणे जंगलात ....
त्या जंगलात

सुनील जोशी
२/१०/२००९

No comments: